Suara rakyat Sarawak Yesterday at 3:51 PM ·

"Jadi tidak payahlah oleh sebab sekarang jadi kerajaan, tidak payah hendak mengatakan kerajaan dahulu tidak baik"

"Saya hendak ingatkan di sini, Ahli-ahli Yang Berhormat yang ramai di dalam Dewan ini pergi ke sekolah daripada sekolah daripada sekolah yang di bina Kerajaan Barisan Nasional dahulu"

Yb Nancy Shukri, MP Batang Sadong

Dewan Rakyat, 9 April 2019

 

翻译 Translator

QR Code 肯雅兰之声二维码

Total Viewers Since 1 Dec 2018 从2018年12月1日至今总拜访人数

页面访问数:
151743