sebagai rakyat Sarawak, setiap orang mempunyai tanggungjawab dan misi untuk mencapai kemerdekaan Sarawak

 

在马来西亚,针对少数群体,穷人,和不幸者的歧视,偏见和不平等现象是马来西亚人每天都看得见的真实情况。我们还看到,当权者对这片土地的法治和民主的藐视。

翻译 Translator

QR Code 肯雅兰之声二维码

Total Viewers Since 1 Dec 2018 从2018年12月1日至今总拜访人数

页面访问数:
824783